Konpetans ou bezwen devlope pou fè biznis sou entènèt

Monn nan digital ! Sa vle di prèske tout bagay ki genyen nan monn reyèl la egziste sou entènèt. Nou ka site lekòl, bank, jounal, legliz, òganizasyon ak anpil lòt ankò ki deja sou entènèt. Ou pa ka reyisi si w pa initye w nan itilize teknoloji ak zouti entènèt yo pou w kominike oubyen …

Konpetans ou bezwen devlope pou fè biznis sou entènèt Read More »