Finisman an toujou pi enpotan ke kòmansman

Post Views: 1,744 Menm jan jou nesans pa vle di anyen, paske lè yon timoun fèt, se yon pwen entèwogasyon🤔. Pèsòn pa konn sa lap vin ye demen. Se konsa tou kòmansman karyè yon moun pa vle di anyen, men alafen se kote l mennen l lan ki pètèt pral fè moun wè l e… Continue reading Finisman an toujou pi enpotan ke kòmansman