Fè sa k’ enpòtan an

Poukisa w’ tris?Poukisa w’ akable konsa? Sanble w ap kriye, poukisa?Petèt ou santi desi, ou santiw dezespere paske lavi a baw kou. Yon moun ou renmen gendwa trayi w. Ou pedi travay travay ou, kay ou, yon bagay ki gen anpil vale pou ou.  Petet ou desi tou paske rezilta w jwenn nan se pa…… Continue reading Fè sa k’ enpòtan an

Kisa m’ vle?

Klike la pou tande vesyon odyo PodcastMoun ki pa gen objektif la, travay pou reyalize objekti lòt moun.Petèt, se yon kesyon w pa janm eseye reponn. Li vo lapèn pou w’ reponn kesyon sa a avèk presizyon e klate. Paske, repons ou jwenn nan se bi ou, objektif ou ak rèv ou genyen yo ki…… Continue reading Kisa m’ vle?