60 Citations inspirantes et motivationnelles sur l’entrepreneuriat

Voici 60 citations célèbres sur l’entreprenariat pour vous inspirer et vous motiver. 1. Je n’ai pas échoué. J’ai juste trouvé 10 000 moyens qui ne fonctionnent pas. – Thomas Edison 2. Le seul endroit où le mot succès vient avant le mot travail est dans le dictionnaire. – Vidal Sassoon 3. Opportunités d’affaires sont comme…… Continue reading 60 Citations inspirantes et motivationnelles sur l’entrepreneuriat

Kisa k’ enpòtan pou ou ?

Hey ! Kisa k’ enpòtan pou ou? Plezi? Telefòn ou? Ranse toutan sou rezo sosyal yo, facebook ak whatsapp? Fe diskisyon politik, fotbòl tout jounen? Jwe domino, bwe kleren?Oubyen…Jwenn yon bon Travay ? Gen yon bèl Biznis? Relasyon ak Bondye? Gen yon vi fanmi ki agreab? Gen anpil zanmi ? Reyalize rèv ou? Tout sa…… Continue reading Kisa k’ enpòtan pou ou ?

Fè sa k’ enpòtan an

Poukisa w’ tris?Poukisa w’ akable konsa? Sanble w ap kriye, poukisa?Petèt ou santi desi, ou santiw dezespere paske lavi a baw kou. Yon moun ou renmen gendwa trayi w. Ou pedi travay travay ou, kay ou, yon bagay ki gen anpil vale pou ou.  Petet ou desi tou paske rezilta w jwenn nan se pa…… Continue reading Fè sa k’ enpòtan an

Kisa m’ vle?

Klike la pou tande vesyon odyo PodcastMoun ki pa gen objektif la, travay pou reyalize objekti lòt moun.Petèt, se yon kesyon w pa janm eseye reponn. Li vo lapèn pou w’ reponn kesyon sa a avèk presizyon e klate. Paske, repons ou jwenn nan se bi ou, objektif ou ak rèv ou genyen yo ki…… Continue reading Kisa m’ vle?