Categories
Reseaux Sociaux

Konpetans ou bezwen devlope pou fè biznis sou entènèt

Post Views: 153 Monn nan digital ! Sa vle di prèske tout bagay ki genyen nan monn reyèl la egziste sou entènèt. Nou ka site lekòl, bank, jounal, legliz, òganizasyon ak anpil lòt ankò ki deja sou entènèt. Ou pa ka reyisi si w pa initye w nan itilize teknoloji ak zouti entènèt yo pou […]

Categories
Reseaux Sociaux

10 Biznis Ou Ka Komanse Lakay Ou

Post Views: 194 KIsa Microsoft, Dell, Napster e Facebook yo tout gen an komen ? Avan yo te vin 3 nan pi gwo konpayi ki gen nan monn lan jodia, yo tout se te yon seri etidyan nan inivèsite ki te kreye yo.Se vre, tout moun pap ka Mark Zuckerberg, men komanse yon biznis pandan w’ […]