Categories
Reseaux Sociaux Social Media

Comment utiliser les Statuts de WhatsApp ?

Post Views: 140 Les Statuts de WhatsApp vous permettent de partager des photos, vidéos et GIF qui disparaissent au bout de 24 heures. Vos mises à jour de statut ne sont visibles qu’auprès des contacts qui sont enregistrés dans le carnet d’adresses de votre téléphone. Pour voir la mise à jour de statut d’une personne, appuyez sur […]

Categories
Reseaux Sociaux

Konpetans ou bezwen devlope pou fè biznis sou entènèt

Post Views: 88 Monn nan digital ! Sa vle di prèske tout bagay ki genyen nan monn reyèl la egziste sou entènèt. Nou ka site lekòl, bank, jounal, legliz, òganizasyon ak anpil lòt ankò ki deja sou entènèt. Ou pa ka reyisi si w pa initye w nan itilize teknoloji ak zouti entènèt yo pou […]

Categories
Reseaux Sociaux

10 Biznis Ou Ka Komanse Lakay Ou

Post Views: 115 KIsa Microsoft, Dell, Napster e Facebook yo tout gen an komen ? Avan yo te vin 3 nan pi gwo konpayi ki gen nan monn lan jodia, yo tout se te yon seri etidyan nan inivèsite ki te kreye yo.Se vre, tout moun pap ka Mark Zuckerberg, men komanse yon biznis pandan w’ […]