Categories
Bien-être Motivation Uncategorized

Finisman an toujou pi enpotan ke kòmansman

Menm jan jou nesans pa vle di anyen, paske lè yon timoun fèt, se yon pwen entèwogasyon🤔. Pèsòn pa konn sa lap vin ye demen. Se konsa tou kòmansman karyè yon moun pa vle di anyen, men alafen se kote l mennen l lan ki pètèt pral fè moun wè l e menm bat bravo👏 pou li.

Pwovèb la di: “yo pa janm peye kòmansman men se fen yo peye.” Jezi te di: “Moun ki andire jiska lafen an se li kap sove.” Lè nap gade yon fim 😋, nou pap janm jije sil bèl nan kòmansman men se nan fen an jeneralman nou pral di si fim nan te bèl ou pa, si n te renmenl ou pa.

E se konsa l ye vre, si n pran yon moun kap travay, li oblije fè 30 jou ap travay avan yo resi bal yon ti chèk nan fen mwa. Se aprè yon moun fin fè gwo enpak oswa l fin reyisi moun anvi konn kiyes li ye, kòman l fè rive la. Men avan ou pat egziste pou anpil moun. Se reyalizasyon ak enpak sosyal yon moun fè ki make egzistans li, ki fè sosyete a wè l kòm yon moun enpòtan.

Se sak fè, kelkeswa sa w pran desizyon fè a, fè l jiskaske w fini l nèt. Pinga w rive nan wout ou kanpe pou efò w yo pa pase inapèsi nan je moun ki tap obseve w yo. Anpil moun ap tann sa. Paske yo pa ta renmen wè w reyisi.

Reflechi byen🤔! Ou gen enterè pèsevere, kontinye, toujou eseye, echwe, re-eseye lòt taktik lòt strateji sinon pèsòn pap konn ki mizè ak efò ou te deplwaye pou rive kotew ye jodia. Se komsi w pase inapèsi oswa w pa egziste.

Avan w pran ane 2020 an, pwofite rès 14 jou mwa desanm nan pou idantifye e fè efò voye tout PWA LOU yo jete.
Konsa, wap pi lejè pou kouri dèyè rèv ou yo pou atenn yo.

By Junior MOISE

Hi, I’m Junior, a Deep Learning Enthusiats, WordPress develoeper who loves building education products/solutions with a strong passion for online business. I recently developed a web app using WordPress that lets school, teachers create awesome website and manage their school activities in one place. I’d love to combine my passion for learning and teaching with my software development skills to continue building personalized learning useful products/solutions for people, entrepreneurs, small and medium business.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *