Categories
Le Psychocoeur

M bezwen yon bon madanm

Yon bon madanm,
Se yon fanm ki renmen Jewova
E ki gen lakrentif pou li.
Se yon fanm ki gen bon repitasyon
Tout moun ap fè louwanj pou li.

Yon bon madanm,
Se yon fanm m ka fè konfyans,
Li banm lanmou e li trete m byen.
Se yon fanm, pawòl nan bouch li
Gen gou sajès, dousè ak bonte.

Yo bon madanm,
Se yon fanm ki renmen travay
E l’ pa parese menm.
Se yon fanm ki renmen pran swen kay li
Li pap lage kay li bay sèvant nèt
Li pap met zafe lakay li nan lari.

Yon bon madanm,
Se yon fanm ki pa gaspiyè
Ki konn fè komès e ki konn jere lajan.
Se yon fanm ki donan e ki prevwayan,
Li pap bay tèt li pwoblèm pou demen.

Yon bon madanm,
Se yon fanm ki bèl nan tout sans
Li pi bon pami bon yo e l konn jere gason
Lajounen kou lannwit l’ap nan panse m…

(Enspire nan Pwovèb 31:10-31)

By Junior MOISE

Hi, I’m Junior, a Deep Learning Enthusiats, WordPress develoeper who loves building education products/solutions with a strong passion for online business. I recently developed a web app using WordPress that lets school, teachers create awesome website and manage their school activities in one place. I’d love to combine my passion for learning and teaching with my software development skills to continue building personalized learning useful products/solutions for people, entrepreneurs, small and medium business.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.