Kisa k’ enpòtan pou ou ?

Hey ! Kisa k’ enpòtan pou ou?
Plezi? Telefòn ou? Ranse toutan sou rezo sosyal yo, facebook ak whatsapp? Fe diskisyon politik, fotbòl tout jounen? Jwe domino, bwe kleren?
Oubyen…
Jwenn yon bon Travay ? Gen yon bèl Biznis? Relasyon ak Bondye? Gen yon vi fanmi ki agreab? Gen anpil zanmi ? Reyalize rèv ou?

Tout sa m sot site la yo, se pa move bagay yo ye. Genyen ki enpòtan, genyen tou ki pa tro enpòtan e kap fè n pèdi tan pou granmesi. Men li vin yon move bagay lè l se obstak ki anpechew progrese, ki anpechew reyalize rèv ou.

Yon telefòn se yon zouti ki enpòtan anpil paske li pemet kominike kelkeswa kote nou ye, men si w’ mal itilize l li ka koz ou pèdi tan, li ka elwanye w ak moun k’ap viv menm kote avè w. Li ka fè yo blamew nan travay ou e li ka menm few pèdi travay ou, li ka menm koz ou fe aksidan an.

Yon travay pemet nou jwenn yon salè chak mwa pou reponn ak bezwen nou, bezwen fanmi nou, men yon moun ki bay travay li tout tan l tout atansyonl li neglije fanmil.
Biznis pèmèt ou rantre kòb, pèmet ou dispoze de tan w.
Tout moun k’ap viv Bondye gen yon bon relasyon ak kreyatè linivè a, Jewova Dye.
Fonde yon fwaye se yon bon bagay.
Tout moun bezwen zanmi, pou kont ou li pap fasil pou w reyisi.
Plezi ak detant pemet nou defoule, yo bon pou kè nou, pou kò nou.

Men kot pwoblem nan?
Ebyen pwoblem nan :
– Se lew pa fe bagay sa yo nan bon moman an, le sa li vin pa enpotan paske lap few gaspiye tan ke w pa menm genyen an.
– Se le sa w pran plezi ap fe a pap edew reyalize saw vle a.

Se pa mwen k ap detèmine sa k’ enpòtan pou ou a. Se ou menm ki pou konnen kisa k’ enpòtan pou ou nan moman sa e eseye wè eske se sa w’ap fè oubyen  eske sa w’ap fè a ap pèmèt ou reyalize sa w’ vle nan lavi a.

Si w pa detèmine depi jodi a menm sa k’ enpòtan an pou ou a, le w’ gad nan mont ou w’ap wè l fè trèzè !

By Junior MOISE

Hi, I’m Junior, a Deep Learning Enthusiats, WordPress develoeper who loves building education products/solutions with a strong passion for online business. I recently developed a web app using WordPress that lets school, teachers create awesome website and manage their school activities in one place. I’d love to combine my passion for learning and teaching with my software development skills to continue building personalized learning useful products/solutions for people, entrepreneurs, small and medium business.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.